Evapay kasutustingimused

Palume hoolikalt lugeda saidi kasutamistingimused. Hankides juurdepääsu saidile või seda kasutades, nõustute järgima nii allpool kirjeldatud, kui ka lingil märgitud tingimusi. Juhul, kui te pole nõus tingimustega, ära kasutage antud saiti. Antud kasutustingimused ("tingimused") levitatakse teie juurdepääsuks ja EvaPay veebisaidi kasutamiseks, samuti tema partnereid ja tütarettevõtteid («Evapay», «meie» või «meid»), sealhulgas evapay.co (ühiselt «Sait»). Evapay jätab endale õiguse modifitseerida või muuta käesolevates tingimustes Saidi kontseptsiooni ja üldsätted, igal ajal ja oma äranägemise järgi. Teavitame nendest muudatustest, postitades muudetud tingimused saidile ja muutes tingimuste alguses «Viimati muudetud» kuupäeva, või pakkume muud teatamisviisid, vastavalt Evapay otsusele. Kindla teatamisvormi kasutamine ühel juhtudel ei kohusta muul juhul kasutada sama vormi. Kõik modifitseerimised või muudatused jõustuvad kohe, peale muudatuste avaldamist Saidil ja kehtivad teie hilisemale kasutamisele. Teil on õigus loobuda muudatuste teatiste saamisest. Teie selle saidi jätkuv kasutamine, kinnitab, et nõustute selliste modifitseerimistega või muudatustega; seetõttu peaksite iga kord tutvuma nõuetega ja tingimustega, kui kasutate Saiti, et mõista kõiki sätteid, kasutamise osas. Tingimuste uusimat versiooni saab vaadata klõpsates hüperlingil „Kasutustingimused”, mis asub meie veebilehtede all või ülaservas. Juhul, kui te pole nõus tingimustega, mis jõustusid saidil autoriseerimise või kasutamise ajal, peate selle kasutamise lõpetama.

Eessõna

Evapay on veebipõhine tööriist, mis võimaldab teil salvestada, kasutada, vahetada ja hallata erinevaid krüptovaluutasid, nagu Ethereum, Bitcoin jt, kasutades meie rahakotti. Meie veebiressurss võib aja jooksul areneda. See tähendab, et me võime igal ajal teha muudatusi, asendada või lõpetada (ajutiselt või alaliselt) teenuste osutamise mis tahes põhjusel, etteteatamisega või ilma. Sel juhul võidakse teile keelata juurdepääsu või meie veebiressurssi kasutamise. Juhul, kui otsustame oma äranägemise järgi teenuste osutamise jäädavalt katkestada, teavitame teid sellest oma veebisaidi kaudu.

Juurdepääsu saamise õigus

Saidile juurdepääsu saamisel või selle kasutamisel garanteerite ja kinnitate, et varem ei peatatud teie jaoks saidi kasutamist ja teid ei kustutatud. Saidi kasutamise õigus on üle 18aastastel isikutel. Võite kasutada meie veebiressursi ainult juhul, kui saate seaduslikult sõlmida lepingu käesolevate tingimustega kooskõlas kehtiva seadusega. Juhul kui kasutate meie võrguressurssi, nõustute seda tegema vastavalt käesolevatele tingimustele, samuti kehtivatele seadustele ja määrustele Samuti kinnitate ja garanteerite, et te ei kasuta Saiti, kui teie riigi seadused keelavad teil seda teha vastavalt käesolevatele tingimustele.

Registreerimine ja Konto

Veebisaidil teatud funktsioonidele juurde pääsemiseks ja nende kasutamiseks peate looma konto Evapays («Konto»).
Nõustute:
1. esitama konto loomisel või värskendamisel täpse, ajakohase ja täieliku teave;
2. säilitama ja värskendada kontoteavet operatiivselt;
3. säilitama oma volituste turvalisust ja konfidentsiaalsust ning piira juurdepääsu oma kontole ja arvutile;
4. viivitamatult teavitama Evapay-t , kui avastate või muul viisil kahtlustate mis tahes saidiga seotud turvarikkumisi;
5. vastutama kõigi toimingute eest, mida oma konto kaudu teete, ja võtma vastu kõik volitamata juurdepääsuga seotud riskid.


Konto peatamine ja sulgemine

Meil on õigus keelduda teile või kolmandatele isikutele konto avamist, peatada või lõpetada teie konto, samuti ühe või mitu teenuste esitamist. Selliseid meetmeid võidakse kasutada konto tegevusetuse, suutmatuse ennast õigesti tuvastada tagajärjel, kui arvame, et teie kontot on tingimuste ja reeglite järgimiseks rikutud või kui rikute käesoleva lepingu tingimusi. Juhul, kui teil on jäänud krüptoraha kontol, mis on peatatud või suletud, saate ta juurde pääseda ja välisele krüptoraha aadressile ülekanda (kui see pole seaduse või kohtu korraldusega keelatud). Sel juhul, kui te ei saa oma kontole sisse logida, kuna ta on peatatud, võtke tagasivõtmise töötlemiseks meiega ühendust aadressil [email protected] Kui olete linkinud oma kontoga pangakonto, deebetkaardi või krediitkaardi, jätame endale õiguse nõuda, et enne raha väljamakse või ülekande töötlemist, esitaksite täiendava identifitseerimisteabe. Võite lõpetada käesolevat lepingut igal ajal, oma konto sulgemise ja võrguressursi kasutamise peatamise teel. Peale käesoleva lepingu ja teie konto lõpetamist Teie vastutate kõikide konto avamise perioodil tehtud tehingute eest.

Mitteaktiivne konto

«Mitteaktiivsuse» all mõistakse teie konto sisselogimata jätmine või toimingute tegemata jätmist kauem, kui 360 päeva. Evapayl on võimalus, kuid seda ei nõuta, kontolt raha hoidmiseks turvalisele Master Storage kontole üle kanda. Kui kasutaja taastab tegevust mitte aktiivsel kontol, rahalised vahendid, mis on Master Storage-l saab tagastada, tugiteenusega ühendust võttes kontrollimiseks ja turvalisuse taastamiseks.

Kehtivad tehingud ja tagasimakse

Evapay jätab endale õiguse muuta teie konto sissemaksete, väljamaksete, konversioonide, salvestamise ja kiiruse piiranguid, samuti juurdepääsu võrguressurssidele, kui peame vajalikuks. Peale seda, kui krüptoraha tehing on käivitatud, enam pole võimalik ta tühistada ega tagastada.

Konfidentsiaalsuse poliitika

Teie isikuandmete hankimise, kasutamise ja levitamise kohta leiate teavet meie konfidentsiaalsuse eeskirjadest.

Andmete edastamise konfidentsiaalsus Interneti kaudu

Andmete või teabe (sh e-kirjade) edastamine Interneti või muude avalike võrkude kaudu ei ole sajaprotsendiliselt turvaline ja selle edastamise ajal võidakse neid kaotada, pealt kuulata või muuta. Vastavalt Evapay ei võta vastutust mis tahes kahjude või kulude eest, mis võivad tekkida andmete edastamise kaudu Internetis või muudes üldkasutatavates võrkudes, sealhulgas piiramatu edastamise korral, seotud teie isikuandmeid sisaldava e-kirjavahetusega Evapayga. Kuigi Evapay teeb äriliselt mõistlikke jõupingutusi teabe privaatsuse kaitsmiseks, mille esitate Evapayle, ja töötleb seda teavet vastavalt EvaPay konfidettsiaalsuse eeskirjadele, mitte mingil juhul teave, mille esitate Evapay-le ei loeta konfidentsiaalseks, ei tekita Evapay-le usalduskohustusi, ja ei kaasne Evapay-l teie ees mingit vastutust, kui Evapay selle teabe tahtmatult avaldab või ta saab kättesaadavaks kolmandatele isikutele ilma Evapay nõusolekuta.

EVAPAY märkide kohta

Üldised piirangud: evapay-märkide väljaandmine ja evapay-märkide maksmine. Evapay märke saab võrgus kasutada, salvestada või vahetada, kui osapooled on nõus evapay märke vastu võtma. Evapay märgid täielikult toetatud valuutaga või varaga, mida kasutatakse nende ostmiseks või väljaandmiseks. Evapay märgid on nomineeritud erinevates valuutades. Näiteks kui ostate USDE, Teie Evapay märgid täielikult toetab dollar. Kui algate maksma 100,00 USD, Evapay peab kinni 100,00 dollarit nende Evapay märkide toetamiseks. Evapay märkide tähistamiseks saadaval olevate valuutade vahemik on Evapay ainus kontroll ja ainupädevus. Evapay märgid on rahaga tagatud, kuid need pole nemad ise. Selleks, et sundida Evapay märke väljastama või lunastama Evapay-le, peate olema kontrollitud Evapay klient. Erandeid antud asendis pole. Õigus saada ja väljastada Evapay on lepinguline, teile isiklikult. Evapay peab ja jätab endale alati õiguse keelduda Evapay märkide väljaandmisest või vahetamisest, piiramata ülaltoodu üldisust.

Krüptoraha tehingud

Evapay ei saa ega garanteeri, et krüptoraha konsensusvõrk vastutab ainuisikuliselt meie võrguressurssi abil esitatud kavandatavate tehingute kontrollimise ja kinnitamise eest, ja Evapay ei saa, ei kinnita, ei tühista ega tagasta tehinguid krüptorahast krüptorahasse, välja arvatud võrgu krüptoraha tehingu lõpuleviimise kinnitamine. Krüptoraha võrku haldab sõltumatute kolmandate osapoolte detsentraliseeritud võrk. Niipea kui, kui tehingutaotlus on saadetud võrguressursi kaudu krüptoraha võrku, krüptoraha võrk teostab või lükkab taotluse automaatselt tagasi, ja te ei saa enam tehingutaotlust tühistada ega muuta. Te tunnistate ja nõustute, et Evapay ei vastuta vigade ega puuduste eest, mille teete seoses krüptoraha tehinguga, läbi võrguressursi. Veebiressursid aitavad teil saata päringu krüptoraha tehingu kinnitamiseks krüptoraha võrku. Kuid Evapay-l puudub kontroll krüptoraha võrgu üle ning seetõttu ei saa ega garanteeri, et kõik võrgu jagamise kaudu saadetud tehingutaotlused täidetakse. Te kinnitate ja nõustute, et tehingu taotlused, mille saadate võrgu jagamise kaudu, ei pruugi olla lõppuni viidud või saavad olla teostetud märkimisväärse viivitusega krüptoraha võrguga. Täites tehingu taotluse võrguressursi kaudu, volitate meid saatma tehingu taotluse krüptoraha võrku, vastavalt juhistele, mille te esitate, kasutades võrguressurssi.

Kolmandate osapoolte kaasamine

Juhul, kui annate õiguse kolmandale isikule ühendada teie kontoga, kas kolmanda osapoole toote kaudu, kas Evapay kaudu, kinnitate, et loa andmine kolmandatele isikutele teie nimelt teatud toimingute tegemiseks ei vabasta teid ühestki kohustusest, vastavalt käesolevale lepingule. Pealegi, annate oma nõusoleku ja kinnitate fakti, et te vabastate Evapay-t igasugusest vastutusest ja ei alka süüdistama Evapay-t kohtu kaudu, kui rikkumine tingitud kolmandate osapoolt tegevusest või tegevusetust, seoses esitatud teile lubadega.

Rakenduse programmeerimis liides

Ükskõik isik või üksus, kes kasutab Evapay programmeerimisliides («API Evapay»), peab järgima käesoleva kasutajalepingu tingimusi ja / või muid tingimusi, mida Evapay võib aegajalt rakendada oma äranägemise järgi. Programmeerimisliides Evapay kuulub Evapayle ja on Evapay kasutajatele litsentsitud ilma piirangute ja alllitsentsita.

Käesoleva Lepingu muudatused

Saate vaadata teenusetingimuste uusima versiooni antud lehel igal ajal. Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi uuendada, muuta või asendada teenusetingimuste mis tahes punkt, postitades neid värskendusi ja muudatusi meie veebisaidile. Olete kohustatud perioodiliselt kontrollida meie veebisaiti muudatuste jälgimise eesmärgil. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või võrguressursile, peale nende teenusetingimuste mis tahes muudatuste postitamist tähendab, et nõustute nende muudatustega.

Vääramatu jõud

Me ei vastuta viivituste eest, teenuste osutamise katkestamise või lõpetamise, mis tekivad otseselt või kaudselt mis tahes põhjustel või asjaoludel, mida me ei saa kontrollida, eelkõige viivitused või vead, seotud tsiviil- või sõjaväevõimude tegevusega, terroriaktide, rahutuste, sõdade, streikide, tulekahjude, telekommunikatsiooni katkestamise, Interneti- või võrgupakkuja teenuste, riistvara ja / või tarkvara rikke, muu katastroofi või mõne muu sündmusega, mis on meie kontrolli alt väljas, ei mõjuta selle seaduslikkust, kehtivust ja kõigi teiste käesoleva lepingu osade jõustatavus selles jurisdiktsioonis.

Kontrolli üleminek

Juhul, kui Evapay-t omandab või võtab üle kolmas osapool, jätame endale õiguse mis tahes nimetatud olukorras edastada või usaldada teavet, mille oleme teilt saanud ühinemise, omandamise, müügi või muu tüüpi tingimusena kontrolli üleandmine.

Ekspordi kontroll

Evapay võrguressurss võib alluda ekspordikontrolli eeskirjadele kooskõlas kohaldatava õigusega.
Evapay veebiressursi kasutamine tähendab, et te ei ole füüsiline ega juriidiline isik ega isik, kes kuulub või kontrollitud isikute ega organisatsioon poolt, mis:
1. Ovad subjektina, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone, kasutusele võetud või hukatud, investeeringute haldamise osakonna poolt välismaiste varade kontrollimise USA, Ameerika Ühendriikide välisministeerium, ÜRO Julgeolekunõukogu, Euroopa Liit, Tema Majesteedi riigikassa, Hongkongi valitsuse või mõni muu valitsusasutuse, kellel on jurisdiktsioon Evapay või Evapay võrguressurssi suhtes;
2. Ovad sanktsioonide loetelu subjektid, kuuluvad kontrollimata riikide ja ettevõtete loetelu, USA kaubandusministeeriumi tööstuse ja julgeoleku büroo; või
3. Asuvad, organiseeritud või elavad riigis või territooriumil, kelle valitsus on USA-s majandussanktsioonide all või kelle valitsuse suhtes kohaldatakse majandussanktsioone sealhulgas Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Sudaan või Süüria.
Te kinnitate ka, et te ei kasuta Evapay veebiressurssi, mis tahes tehingute tegemiseks ja mis tahes isiku või organisatsiooni nimel, loetletud punktides i – iii, mis rikuvad seadusi ühel või teisel viisil. Mis tahes ülaltoodud lõigu rikkumise korral Evapay võib igal põhjusel ja ette teatamata lõpetada teile Evapay võrguressursi teenuste osutamise. Mõistate ja nõustute, et Evapay võib olla seaduslikult kohustatud viivitama, keelama teile juurdepääsu ja teatama ühele või mitmele valitsusasutusele teie vara või varahuvide kohta, mis on Evapay valduses või kontrolli all, juhul kui rakendatakse teatavaid sanktsioone, kehtestavad need kohustused. Need avaldused, tingimused ja kohustused on tähtajatud ja olete nõus Evapayt viivitamatult kirjalikult teavitama, kui mõne ülaltoodud lepingutingimuse olek muutub.


Konflikti lahendamine

LUGEGE JÄRGMINE LÕIK HOOLIKALT LÄBI, SEST ALLPOOL ON TOODUD VAIDLUSTE LAHENDAMISE TINGIMUSED RAHVUSVAHELISE MAKSESÜSTEEMIGA EVAPAY JA HÜVITISENÕUETE PIIRANGUD. Mis tahes lahkarvamused või nõuded, mis tulenevad käesolevatest tingimustest või on nendega seotud, samuti käesolevate Tingimuste rikkumine lahendatakse siduva vahekohtu kaudu vastavalt reeglitele. Konflikti olukorra lahendamise kulud, katab menetluse algatamise esialgu pool, ning seejärel kohtunik jagab poolte vahel. Kohtuniku otsus on siduv ja seda ei saa edasi kaevata. Vahekohtu otsuse võib teha kohtuniku otsusega.

Tegevuse peatamine ja konto sulgemine

Evapay jätab endale õiguse muuta või katkestada saidi, selle mis tahes funktsioonide või jaotiste töö ilma ette teatamata. Nõustute, et Evapay ei vastuta Saidi või selle mis tahes osa muudatuste, peatamise ega lõpetamise eest.

Kahjude hüvitamine

Leping kaitseb ja vabastab Evapay-t, samuti sõltumatud töövõtjad, teenuseosutajad ja konsultandid, samuti nende direktorid, töötajad ja esindajad kõigist nõuetest, kahjudest, kulutustest, kohustustest ja kuludest (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud), mis tulenevad või on seotud:
(a) saidi kasutamisega;
(b) mis tahes kasutaja poolt loodud sisugavõi tagasisidega, mille te esitate;
(c) teie poolt tingimuste rikkumisega;
(d) teiste osapoolte mis tahes õiguste rikkumine teie poolt;
(e) teie tegevustega saidi suhtes.
Mõned õigussüsteemid piira tarbija makseid, seetõttu mõned või kõik ülaltoodud hüvitamise sätted, ei pruugi teie kohta kehtida. Kui vabastate meid vastutusest, on meil oma ainuisikulise ja piiramatu äranägemise järgi õigus jälgida kõiki toiminguid või kohtumenetlusi ning otsustada, kas soovime need lahendada ja millistel tingimustel.

Vabastus garantiidest

EVAPAY EI ANNA GARANTIID JÕUDLUSE OSAS, VÕI JUURDEPÄÄSU JÄRJEPIDEVUST SAIDILE VÕI MATERJALIDELE. SAIDI JA EVAPAY MATERJALID, SÄTESTATUD TINGIMUSTEL «ILMA TÄIUSTUSTE», «NII, NAGU ON» ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA. EVAPAY LOOBUB KÕIGIST GARANTIIDEST. See sisaldab, eelkõige garantiid kaubanduslikuST kasuST, sobivusest konkreetseks otstarbeks JA RIKKUMISTE PUUTUMISEST, seoses saidi ja teabega, sisu või materjalide, mille ta sisaldab. EVAPAY EI ESITA EGA GARANTEERI, ET EVAPAY MATERJALID VÕI VEEBISAIT ON TÄPNE, TÄIELIK, USALDUSVÄÄRNE,AJAKOHANE VÕI VEATU. VAATAMATA, ET EVAPAY MUUDAB TEIE JUURDEPÄÄSU SAIDILE JA SELLE KASUTAMISE TURVALISEKS, EVAPAY EI SAA KINNITADA EGA ARANTEERIDA, ET SAIT VÕI SELLE SERVER (ID) EI SISALDA VIIRUSI EGA MUID KAHJULIKKE KOMPONENTE; SEETÕTTU PEATE KASUTAMA TUNNUSTATUD TARKVARA, VIIRUSTE AVASTAMISEKS JA EEMALDAMISEKS, PEALE ALLALAADIMIST. Evapay jätab endale õiguse muuta saidil sisalduvat sisu igal ajal, ilma ette teatamata. Viide mis tahes toodetele, teenustele, protsessidele ja muule teabele kaubanimede, kaubamärkide, tootjate, tarnijate kohta ei tähenda ega viita mingil viisil kinnitusele, sponsorlusele, soovitustele ega seotusele EvaPay krüptorahaga. MÕNED ÕIGUSSÜSTEEMID EI VÕIMALDA LOOBUMINE KOKKULEPITUD TINGIMUSTEL TARBIJATEGA SÕLMITUD LEPINGUTES, SEETÕTTU EI PRUUGI MÕNED VÕI KÕIK SELLES JAOTISES ESITATUD LAHTIÜTLEMISED TEIE PUHUL KEHTIDA.

Vastutuse piiramine

MITTE MINGIL JUHUL EVAPAY, SELLE DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI ESINDAJAD EI VASTUTA OTSESTE, ERILISTE, MITTE OTSESTE EGA KAUDSETE KAHJUDE EGA MUUDE KAHJUDE EEST, EELKÕIGE KASUTAMIS VÕIMETUSE, KASUMI VÕI ANDMETE KAOTUSE EEST, OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON LEPINGULISTE NÕUETE, PETTUSE (SEALHULGAS HOOLETUSE) VÕI MUID VAIDLUSI, MIS ON SEOTUD SAIDI KASUTAMISE VÕI SUUTMATUSEGA SEDA KASUTADA, EVAPAY MATERJALIDE VÕI SISU MATERJALIDE, SISALDUVATE VÕI SAIDI KAUDU SAADUD. SAMUTI, EI VASTUTA ÜLALTOODUD SUBJEKTID VÕIMALIKE KAHJUDE EEST, PÕHJUSTATUD VÕI TEKITATUD KASUTAJALE EVAPAY-ST MIS TAHES TEABE SAAMISE TÕTTU VÕI VIGADE, PUUDUSTE, KATKESTUSTE, FAILIDE VÕI E-POSTI KUSTUTAMISE, DEFEKTIDE, VIIRUSTE, VIIVITUSTE TÕTTU VÕI EDASTUS- VÕI TÄITMISVEADE, MIS TULENEVAD KEHVAST ÜHENDUSEST, VARGUSEST, HÄVITAMISEST, VOLITAMATA JUURDEPÄÄSUST EVAPAY KIRJETELE, PROGRAMMIDELE VÕI EVAPAY VEEBISAIDILE. MITTE MINGIL JUHUL ÜHINE VASTUTUS SEOSES LEPINGU, GARANTII, ÕIGUSNORMIDE RIKKUMISEGA (SEALHULGAS HOOLETUS, AKTIIVNE, PASSIIVNE VÕI POTENTSIAALNE), TOOTE KVALITEET JA OHUTUS NING MUUD SAIDI KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST TULENEVAD ASJAOLUD EI ÜLETA HÜVITIST, MILLE HÜVITATE EVAPAY-LE, SAIDILE JUURDEPÄÄSEMISEKS VÕI SELLE KASUTAMISEKS. MÕNED OSAKONNAD EI LUBA TARBIJATEGA SÕLMITUD LEPINGUTES VASTUTUSE PIIRAMIST, MISTÕTTU KÕIK NEED VASTUTUSE PIIRANGUD EI PRUUGI TEIE SUHTES KEHTIDA.

Kehtivus

Teie konto või käesoleva lepingu lõpus jätkuvad ühel või teisel põhjusel kõik lepinguosaliste õigused ja kohustused oma olemuselt, hoolimata lepingu lõpetamisest.

Veebisaidi korrektsus

Vaatamata, et kavatseme pakkuda Evapay veebisaidil täpset ja õigeaegset teavet, Evapay sait (sealhulgas sisu) ei pruugi alati olla täiesti täpne, täielik või ajakohane ning ta võib sisaldada ka tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Püüdes pakkuda võimalikult täielikku ja täpset teavet, teave võib aeg-ajalt muutuda või uuenda, ilma ette teatamata, sealhulgas, ilma piiranguteta, teavet meie poliitikate, toodete ja teenuste kohta. Vastavalt, peate kontrollima kogu teavet, enne sellele tuginemist, ja kõik otsused, mis põhinevad Evapay veebisaidil sisalduval teabel, on kliendi vastutusel, ja me ei vastuta selliste otsuste eest.

Piiratud litsents ja intellektuaalomandi Õigused

Anname teile piiratud, mitteeksklusiivse, alllitsentsivälise ja üleantamatu litsentsi, mida reguleerivad käesoleva lepingu tingimused, juurdepääsuks võrguressurssidele ja nende kasutamiseks, eranditult EvaPay määratud kindlaksmääratud eesmärkidel. Ükskõik võrguressursi muu kasutamine on rangelt keelatud. EvaPay ja selle litsentse väljastavad asutused säilitavad enda taga kõik õigused võrguressursile, ja te nõustute, et see leping ei anna teile võrguressursi jaoks õigusi ega litsentse, välja arvatud eespool nimetatud piiratud litsents. Välja arvatud juhul, otseselt ette näitud EvaPayga, nõustute mitte muutma, ümbertöötlema, kopeerima, arendama, koguma, laenama, müüma, levitama ega looma tuletatud teoseid tervikuna või osaliselt võrguressursil. Kui rikute mis tahes osa käesoleva lepingu, teie juurdepääsu ja kasutamise luba võrguressursi saab lõpetada, vastavalt käesolevale Lepingule. «evapay.co», «Evapay» ja kõik logod, seotud võrguressursiga, on kas kaubamärgid, või Evapay registreeritud kaubamärgid või selle litsentse väljastava asutuse. Te ei saa kopeerida, jäljendada või kasutada neid ilma EvaPay eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kõik EvaPay saidi õigused, nimi ja eelised, samuti kogu sisu, võrguressurss, tehnoloogiad ja mis tahes sisu loodud või saadud ülaltoodu kaudu, on Evapay ja selle litsentse väljastavate asutuste ainuomand.

Jaotiste pealkirjad

Käesoleva lepingu jaotiste pealkirjad on ainult mugavuse huvides ning need ei reguleeri käesoleva lepingu mis tahes sätte tähendust ega tõlgendust.

Ametlik keel ja tõlge

Nõustute, et saiti teenusetingimused, Evapay privaatsuseeskirjad ja muud teated, hostitud võrguressursi kaudu, koostati inglise keeles. Vaatamata, et ülaltoodud dokumentide tõlked teistesse keeltesse on kättesaadavad, sellised tõlked võivad olla aegunud või puudulikud. Vastavalt nõustute, et eelnimetatud dokumentide inglise keelse versiooni ja mis tahes muude nendesse tõlgete vahel tekib vastuolu, dokumentide ingliskeelne versioon on õiguslikult siduv.